• ایمیلinfo@anooshe.com
  • آدرساستان البرز شهر جدید هشتگرد نبش میدان شهدای فشند ، شهرک انوشه
  • ایمیلinfo@anooshe.com
  • آدرساستان البرز شهر جدید هشتگرد نبش میدان شهدای فشند ، شهرک انوشه

ما مجموعه ای از توانمندی ها ، ارتباطات ، اطلاعات ، تجربیات و تجهیزات هستیم

مجموعه شرکت های انوشه در ۱۰ شاخه به طور کامل و مستقیم بادر اختیار داشتن صدها شرکت زیرمجموعه و وابسته، دهها خط تولید، کارگاه های مونتاژ ،دپارتمان های مهندسی و نظارتی و اجرایی دقیق،هرگونه نیاز شما را پاسخگو ست