• ایمیلinfo@anooshe.com
  • آدرساستان البرز شهر جدید هشتگرد نبش میدان شهدای فشند ، شهرک انوشه
  • ایمیلinfo@anooshe.com
  • آدرساستان البرز شهر جدید هشتگرد نبش میدان شهدای فشند ، شهرک انوشه

ما یکپارچه هستیم

هماهنگی و ارتباطات آنلاین تحت سیستم های اتوماسیون ، حسابرسی ، تقسیم کار و گزارش گیری دقیق و یکپارچه و حذف واسطه ها و رابطه ها سرعت، دقت وکیفیت کار را بالا برده و هزینه ها را کاهش می دهد