مدیران

مهندس محمدرضا انوشه
دکتر علیرضا انوشه
مهندس دانیال انوشه

پروژه ها

پروژه ۸۰۰ واحدی صفادشت شهریار
پروژه وردآورد تهران
پروژه ۱۶۹۷واحدی شهرجدید هشتگرد (مهستان)

خدمات

آخرین مقالات

مواد و مکمل های غذایی
خدمات الکترونیک
دارو و تجهیزات پزشکی
مجموعه شرکت های انوشه

همکاران