شرکت تعاونی سلامت ابزار انوشه

شرکت تعاونی سلامت ابزار انوشه، یکی از شرکت‌های اصلی گروه شرکت‌های انوشه، مسئولیت ارائه کلیه خدمات و فعالیت‌های حوزه تجهیزات پزشکی را بر عهده دارد. این شرکت با بهره‌گیری از تیمی متخصص، به تأمین تجهیزات، دستگاه‌ها و ملزومات پزشکی، دندان‌پزشکی، توانبخشی و آزمایشگاهی می‌پردازد. همچنین، خدمات پشتیبانی، استانداردها، کالیبراسیون، کنترل کیفیت، مشاوره مهندسی و نگهداری سیستم‌ها از دیگر فعالیت‌های ماست. توزیع کلیه ابزار، لوازم یک بار مصرف و پارچه‌های استریل نیز از جمله خدمات ما می‌باشد. همواره به دنبال ایده‌های نوین در حوزه تجهیزات پزشکی هستیم تا از طریق نوآوری و کارایی، ارزش پایدار و رشد اقتصادی برای مشتریان و شرکایمان ایجاد کنیم.

شرکت تعاونی سلامت ابزار انوشه

مدیران

پروژه ها