موسسه داوری عدالت سرای تحکیم انوشه

موسسه داوری عدالت سرای تحکیم انوشه، یکی از شرکت‌های اصلی گروه شرکت‌های انوشه، مسئولیت ارائه خدمات و فعالیت‌های حوزه داوری، حکمیت و حقوقی را به عهده دارد. این شرکت با بهره‌گیری از تیمی متخصص، به داوری و حل اختلاف، کارشناسی و حکمیت در کلیه قراردادها و معاملات می‌پردازد. همچنین، مشاوره حقوقی و تخصصی در مسائل تجارت بین‌الملل، تجاری یا صنعتی، عقد و فسخ قراردادها، معاملات، طرح دعوی و دفاع از دیگر خدمات ماست. نظارت و محاسبه حقوق و خسارات وارده بر طرفین معامله و حل اختلاف و سازش طرفین معامله نیز از جمله فعالیت‌های این شرکت می‌باشد. همواره به دنبال راه‌حل‌های نوین و کارآمد برای ایجاد ارزش پایدار و رشد اقتصادی برای مشتریان و شرکایمان هستیم.

موسسه داوری عدالت سرای تحکیم انوشه

مدیران

پروژه ها