مهاجرت تحصیلی به اتریش

ارائه كامل خدمات مهاجرت تحصیلی به اتریش:
1- آماده سازی مدارک تحصیلی  و فردی
2-ترجمه مدارک
3-تائیدات مدارک توسط دادگستری و امور خارجه (درصورت نیاز)
4- لگال مدارک توسط vfs
5- مراحل و نکات اپلای دانشگاه
6- ددلاین ها و بازه های اپلای برای دانشگاه انتخاب شده
7- مکاتبه با دانشگاه
8-  وقت مصاحبه دانشجویی سفارت اتریش
9- آماده سازی مدارک برای سفارت اتریش
10- بیمه دانشجویی اتریشی
11- تمکن دانشجویی مبلغ ،منبع ، اسناد و نامه توضیحات مالی
12- پیدا کردن خوابگاه و خونه
13- فرم درخواست ویزا تایپ D

برای درخواست به ایدی تلگرام زیر ارسال درخواست کنید

ارسال درخواست

گروه پرسش و پاسخ

کانال تلگرام

گروه دانشگاه JKU و شهر لینز اتریش